Het enneagram is een methode om jezelf en de ander beter te leren kennen. Het is een ontwikkelingsmodel, gebaseerd op de kennis van negen (ennea) krachten en tendensen die in elke mens wonen. Vanuit je levensgeschiedenis ontwikkel je één van deze krachten en tendensen sterker en komen andere in verdrukking. Zo groeit wat in het enneagram de persoonlijkheid wordt genoemd terwijl je tegelijkertijd voeling verliest met de Essentie, de diepe rijkdom die iedereen in zich draagt. Veel mensen voelen een verlangen naar meer inzicht en helderheid in hun leven. Ze beseffen vaak dat er in hun leven meer diepgang mogelijk kan zijn, maar stoten op bepaalde belemmeringen, die ze niet zo gemakkelijk kunnen vatten. Het enneagram kan hieraan tegemoet komen. Het is een hulpmiddel om tot meer inzicht te komen. Het enneagram leidt ons op de weg naar ons diepste wezen en ook naar datgene wat ons hiervan afschermt, vervreemdt. Het enneagram is geen systeem dat mensen opsluit in een kader. Integendeel, het is een weg, een dynamiek die openheid brengt naar zichzelf en naar de anderen.