Het enneagramproject kiest duidelijk voor de spirituele dimensie, al kan het enneagram vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd en aangewend in zeer diverse werkterreinen. Wij gaan er van uit dat in ieder mens een ongerepte en onaantastbare kern aanwezig is. Deze kern is als een goddelijke diamant die zich in elke mens op een unieke manier uitdrukt. Dit houdt een transpersoonlijke mensvisie in die het louter psychologische overstijgt. Een spirituele benadering van het enneagram veronderstelt het verlangen en de bereidheid tot persoonlijke verdieping. Het enneagram is een proces dat leidt naar verinnerlijking en geestelijke groei. Onze basiscursus, gespreid in de tijd, biedt ruimte om stap voor stap de rijkdom van het enneagram te ontdekken. Hierdoor ontstaat gaandeweg meer inzicht in je basistype, je eigen geschiedenis, je drijfveren, kortom in de persoonlijkheid die je in de loop van de jaren hebt opgebouwd. Ook worden je onderweg mogelijkheden aangereikt om terug te gaan naar je diepste Kern, je Essentie. Het enneagram kan confronterend zijn zonder evenwel te veroordelen. Mildheid tegenover jezelf en de ander is eigen aan de weg van het enneagram.