VERDIEPINGSDAG ENNEAGRAM WAARDEN EN OVERTUIGINGEN

Het enneagram gebtuiken we steeds weer om meer zelfkennis op te doen. Om antwoord te vinden op de vraag: waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe. Ondanks dat we steeds meer inzicht krijgen in het gedragspatroon van de enneagramtypes is het moeilijk om gedrag, dat je liever niet meer wil hebben, te veranderen.
Tijdens deze verdiepingsdag gaan we de specifieke waarden en overtuigingen van de types bekijken zodat we de specifieke trigger die ons in de automatische piloot houdt, te pakken krijgen.Daarna gaan we oefenen met nieuw gedrag en de overtuigingen over jezelf die nodig zijn om een nieuwe trigger voor nieuw gedrag te vertonen.

Deze verdiepingsdag gaat door in Siloam, Holststeenweg 17, 3520 Zonhoven op zaterdag 9 december 2017.

Uur : van 10.00u tot 16.00u. Aankomen vanaf 9.30u.

Gelieve je picknick mee te brengen, drank is ter plaatse.

Bijdrage in de kosten : 15 eur.

Inschrijven verplicht via enneagramproject@telenet.be

VERDIEPINGSDAG ENNEAGRAM EN KERNKWADRANTEN

Dankzij het enneagram leren wij onze eigen reacties beter begrijpen en krijgen we ook meer inzicht in de reacties van de anderen. Men kan bij elk type een aantal kernkwaliteiten onderscheiden. In de praktijk zijn sommige kwaliteiten soms te sterk aanwezig, waardoor we soms ongewenste reacties uit de omgeving krijgen over ons gedrag, terwijl onze intentie toch vaak positief is.
In deze verdiepingsdag krijgen we meer inzicht hoe we de balans kunnen vinden tussen kwaliteit en valkuil.Dit doen we aan de hand van de kernkwadranten en door de pijlen van het enneagram te gebruiken om hier een patroon in te zien.

Deze verdiepingsdag gaat door in Siloam, Zonhoven op zaterdag 13 januari 2018.

Uur : van 10.00u tot 16.00u. Aankomen vanaf 9.30u.

Gelieve je picknick mee te brengen, drank is ter plaatste.

Bijdrage in de kosten : 15 eur.

Inschrijven verplicht via enneagramproject@telenet.be