In het najaar zal er een verdiepingsdag doorgaan waarbij we stilstaan bij de subtypen van het enneagram. Er zijn drie instincten die door Naranjo zelfbehoud, sociaal of seksueel (één op één) genoemd worden. Volgens de theorie van het enneagram is het zo dat bij ieder van ons één instinct een meer centrale plaats inneemt.

Tijdens deze verdiepingsdag proberen wij op een ervaringsgerichte manier, meer inzicht te krijgen in deze drie instinctieve subtypen.

 

Deze verdiepingsdag gaat door in Siloam, Holststeenweg 17, 3520 Zonhoven op zaterdag 8 oktober 2016.

Begeleiding : Carina Vaes

Uur : van 9.30u tot 16.00u. Aankomen vanaf 9.00u.

Gelieve je picknick mee te brengen, drank is ter plaatse.

Bijdrage in de kosten : 15 eur.

Inschrijven via enneagramproject@telenet.be