Wij organiseren jaarlijks een retraite.
Onze retraite van dit jaar staat in het teken van
OP ZOEK NAAR JEZELF
.

De retraite biedt je de mogelijkheid om even afstand te nemen van je gewone doen en te komen tot wat echt wezenlijk is voor jou.

Tijdens de retraite wordt veel aandacht geschonken aan de stilte. Door de aandacht naar binnen te richten, word je je meer gewaar van je lichaam, je gedachten en je gevoelens en kom je dichter bij jezelf. In een sfeer van verstilling en aandacht komt er ruimte om ons eigen verlangen te horen, de roep naar verdieping. Als we samen met anderen de stilte ingaan, ervaren we dat de stilte beleefd kan worden als een onuitsprekelijke verbondenheid.

Een tweede pijler van onze retraite is de persoonlijke begeleiding. Het persoonlijk begeleidingsgesprek kan je helpen om contact te maken met wat je ten diepste verlangt. Binnen de stilte kan er veel naar boven komen. De begeleider/begeleidster zal samen met jou zoeken naar de persoonlijke weg waartoe je geroepen wordt.

Onze retraite gaat door van donderdagavond 14 juni tot zondagmiddag 17 juni 2018 in Abdij Nazareth in Brecht. De gastvrije, rustige, inspirerende omgeving van de abdij biedt ook ruimte om volop te genieten van de mooie natuur.

Kostprijs : 295 euro, alles inbegrepen.

Voorschot van 100 € te betalen bij de inschrijving, op bankrekening BE56 9796 5265 3488 BIC ARSPBE22 met duidelijke vermelding van je naam, adres en ‘retraite 2018’.
De prijs mag geen belemmering vormen voor deelname. Prijsvermindering of spreiding van betaling is bespreekbaar met een van de begeleiders.

Inschrijven vóór 15 april via onze website of via enneagramproject@telenet.be