* Wie inschrijft, engageert zich voor deelname aan de hele sessie en/of retraite. Op het moment van inschrijving dien je het voorschot van 100 EUR over te maken naar genoemd bankrekeningnummer.

* Voor de volgorde van de inschrijvingen respecteren wij de datum van uw overschrijving.

* Het resterende bedrag dient te worden betaald drie weken vóór de aanvang van de eerste sessie.

* Bij annulering, gelden de volgende voorwaarden :
– bij annulering tot drie weken vóór de aanvang van de cursus wordt het voorschot teruggestort met inhouding van 25 EUR administratiekosten.
– bij annulering minder dan drie weken vóór de aanvang van de cursus wordt het voorschot in rekening gebracht.
– bij annulering minder dan één week vóór de aanvang van de cursus wordt het volledige bedrag aangerekend.

* Onze sessies/retraites zijn geen therapie. Wie een therapie volgt, gelieve ons daarvan op de hoogte te brengen vóór de aanvang van de enneagramsessies en tevens te overleggen met je therapeut.