Het enneagramproject organiseert ieder jaar een basiscursus. Op een interactieve manier wordt ingegaan op de verschillende facetten van het enneagram, waaronder het zoeken van je enneatype. De sessies zijn ervaringsgericht. Naast de theorie worden ook creatieve oefeningen en lichaamswerk aangeboden. Het delen van ervaringen in subgroepen is een belangrijk onderdeel van onze methode en leidt tot een ruimer en dieper inzicht  in jezelf en de ander. Het is dan ook van belang dat je tijd vrij maakt voor persoonlijke verwerking en verdieping. Bij deelname wordt verwacht dat je alle bijeenkomsten bijwoont en een actieve bijdrage levert in de subgroepen.

 

In het najaar 2019 organiseren wij opnieuw een basiscursus in Antwerpen.

De cursus wordt gespreid over 7 zaterdagen.

Data : 28 september 2019, 19 oktober, 16 november, 14 december, 11 januari 2020, 8 februari en 7 maart.

Plaats : Siloam, Holsteenweg 17.3520 Zonhoven.

Uur : van 9.00u tot 16.00u

Kostprijs voor de 7 sessies (incl. koffiepauzes, excl. lunch): € 365. Sylabus € 40 ter plaatse te betalen.
Voorschot van 100 € te betalen bij de inschrijving, op bankrekening BE56 9796 5265 3488 BIC ARSPBE22 met duidelijke vermelding van je naam, adres en basiscursus Antwerpen.
Inschrijven: via “contacteer ons” of via e-mail enneagramproject@telenet.be .

De prijs mag geen belemmering vormen voor deelname. Prijsvermindering of spreiding van betaling is bespreekbaar met een van de begeleiders.